Opłata zostanie doliczona do Twojego rachunku w Orange (telefon na abonament) lub odliczona od środków na koncie (telefon na kartę).
Zapoznaj się z treścią regulaminu „Zamów z Orange”