Zamów z Play

Opłata za rozmowę telefoniczną wynosi XX,XX zł brutto
Opłata jest naliczana jednorazowo.

Opłata zostanie doliczona do Twojego rachunku w Play dla numeru (telefon na abonament) lub odliczona od środków na koncie (telefon na kartę).

Akceptuję treść regulaminu Zamów z Play. Zgadzam się na natychmiastowe rozpoczęcie spełnienia świadczenia i potwierdzam, że jestem świadomy utraty prawa odstąpienia od umowy.

Usługę Zamów z Play świadczy P4 sp. z o.o. Za pośrednictwem usługi Zamów z Play uzyskasz dostęp do rozmowy telefonicznej