Opłata zostanie doliczona do Twojego rachunku w T-mobile (telefon na abonament) lub odliczona od środków na koncie (telefon na kartę).